Dette er nettstedet der man får vite alt om riksmeklingsmannen. Dette viktige embetet har mange oppgaver som har stor innvirkning på samfunnet.

Riksmeklingsmannen er sentral når det hardner til i arbeidslivet. Arbeidet til denne institusjonen er ofte en avgjørende del av hvordan man løser konflikter i norsk arbeidsliv.

Informasjon om virksomheten

På denne nettsiden vil du finne nyttige informasjonsartikler om riksmeklingsmannen. Vi vil omtale mange forskjellige aspekter ved den virksomheten som embetet har. Formålet er å opplyse om rollen som riksmeklingsmannen har i arbeidslivet. Dette er viktig informasjon for alle som vil forstå hvordan riksmeklingsmannen arbeider.

Finner løsninger

Riksmeklingsmannen bidrar til å finne løsninger i mange typer arbeidskonflikter. Dette er viktig for at trepartssamarbeidet skal fungere optimalt. I Norge forsøker partene i arbeidslivet å løse konflikter gjennom forhandlinger, og i mindre grad gjennom konfrontasjon. Riksmeklingsmannen er med på å gjøre dette mulig ved å være den statlige representanten i forhandlingene. Dette er en modell som har fungert godt gjennom mange år, og som kan vise til gode resultater sammenlignet med andre land i Europa. Mye tyder på at trepartssamarbeidet i sin natur reduserer urimelige krav, og konflikter som skader samfunnet som helhet.

Innspill til siden

Vi er alltid på jakt etter gode innspill til forbedringer av denne nettsiden. Det er bare å sende inn tilbakemeldinger på e-post. Vi tar alle innspill på alvor, og vil vurdere alle forslag grundig. I fremtiden ønsker vi å utvikle et nettsted som gir enda mer utfyllende informasjon enn i dag. Kontakt med leserne er avgjørende for å skape et mest mulig attraktivt tilbud. Noen ganger er det ikke informasjonen, men brukergrensesnittet som oppleves som utilstrekkelig. Derfor håper vi at terskelen er lav for å ta kontakt.

Den siste informasjonen

Riksmeklingsmannen.no har som mål å være oppdatert med siste nytt om riksmeklingsmannen sin virksomhet. Vi følger med på hva som skjer, og ser alltid etter nye interessante saker. Det er mye som skjer rundt riksmeklingsmannen, og noen ganger skjer det også endringer av interessant karakter. Dette embetet er i endring på lik linje med de fleste andre institusjoner i samfunnet. Derfor er vi opptatt av å presentere et oppdatert bilde på hva som skjer rundt riksmeklingsmannen.

Fremtidige planer

Vi vurderer kontinuerlig hvilke nye tiltak vi skal sette i gang for å nå flere lesere. I den forbindelse har vi bestemt oss for å satse på sosiale medier og nyhetsbrev fremover. Dette er nye kanaler som har god effekt for å nå nye brukergrupper. Riksmeklingsmannen.no ønsker at flest mulig skal få muligheten til å sette seg inn i arbeidet til denne viktige institusjonen.

Denne nettsiden er til for alle de som ønsker god og oppdatert informasjon om riksmeklingsmannen. Det er bare å si ifra om det er noe som mangler. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nettstedet slik at leserne får en enda bedre brukeropplevelse. Når vi publiserer nye saker så er vi opptatt av saklig innhold, og lettfattelig informasjon. Vi håper å bidra til at det blir enklere å lære mer om riksmeklingsmannen og embetet sin virksomhet.