Streik har vært et kampmiddel for arbeidstakere gjennom mange år. Noen ganger oppstår det også lokale streiker som ikke har sammenheng med en nasjonal arbeidskonflikt.

Streik er et hardt virkemiddel som kan ha store konsekvenser for bedriftene. Dette gjelder spesielt på en enkelt arbeidsplass med små forhold.

Effekt av streik

Streik er et omstridt virkemiddel som kan få mange forskjellige konsekvenser. Det er delte meninger rundt hvor stor økonomisk effekt virkemiddelet har. Likevel er det et lovlig kampmiddel som er svært høyt verdsatt av arbeidstakerorganisasjonene. Streik kan bidra til å skape en større følelse av samhold mellom arbeidere. Dette kan igjen føre til at man får sterkere politisk innflytelse. Samtidig vil noen hevde at de tapte inntektene ved streik kan være like høye eller høyere enn det økte kronebeløpet man eventuelt får igjen. Dette er noe fagforeningen vil ta stilling til før de setter i gang en streik.

Ingen lønn under streik?

Arbeidere som streiker har ikke krav på lønn fra arbeidsgiver. Dette kan kanskje fremstå som lite attraktivt for arbeidstakerne, men dette er ikke alltid tilfellet. Det er nemlig vanlig at fagforeninger har egne streikekasser som skal dekke denne typen aksjoner. Egne ressurser har med andre ord mye å si for fagforeningene. De nasjonale arbeidstakerorganisasjonene har ofte større ressurser på dette området, og det er mer vanlig med nasjonale enn lokale streiker. Streik er med andre ord på mange måter et ressursspørsmål for den lokale fagforeningen.

Begrensninger

I den grad det finnes en tariffavtale for de ansatte i en bedrift så vil dette ha innvirkning på muligheten for streik. Her har man ofte blitt enig om noen begrensinger som gjør det vanskeligere å aksjonere lokalt. Dette er noe den lokale fagforeningen må forhold seg til siden de er del av en større nasjonal arbeidstakerorganisasjon. Denne typen begrensninger gjør det enklere å inngå avtaler nasjonalt. Det finnes likevel muligheter for streik også lokalt.

Ingen tariffavtale

Når det ikke eksisterer en tariffavtale så vil dette åpne mulighetene betraktelig lokalt. Da kan enklere iverksette en streik. Dette kan bli aktuelt når man ikke finner en løsning i lokale forhandlinger. Da kan arbeidstakerne velge å gjennomføre en streik for å få gjennomslag for sine krav. Dette merkes ofte mer på i en enkelt bedrift siden det får så store konsekvenser for bedriftens daglige virksomhet.

Dagsing

De som er omfattet av tariffavtaler har også noen muligheter. Dagsing er et velkjent kampmiddel som tradisjonelt har vært populært i industribedrifter. I disse virksomhetene vil denne typen streik ha ekstra store konsekvenser. I enkelte overenskomster er dagsing et tillatt virkemiddel. Det som skjer er at arbeiderne reduserer produksjonen, og jobber roligere enn vanlig. Dette er negativt for bedriften som ønsker å produsere som vanlig. Effekten av dette virkemiddelet er tydelig for alle de som er involvert.

Man hører oftest om de nasjonale streikene i media. Likevel er det ikke uvanlig at streik også er noe som forekommer lokalt. Selv om det ofte ligger begrensinger på lokale streikemuligheter, så finnes det unntak. Dagsing er et eksempel på et kampmiddel som industrien har benyttet i mange tiår.